Try & Hire (Spróbuj i weź)


Chodzi tu o wypróbowanie w praktyce pracowników agencyjnych, a w przypadku obopólnej satysfakcji zatrudnienie ich bezpośrednio w Państwa firmie.

Kiedy skorzystać z usługi Try & Hire?

Przydaje się ona wszędzie tam, gdzie nie podjęto jeszcze decyzji o utworzeniu nowego stanowiska pracy. W trakcie trwania usługi można uzyskać prawdziwy ogląd umiejętności i możliwości danego pracownika i to Państwo decydują o jego ewentualnym przyjęciu do firmy.

Usługa Try & Hire nie ogranicza czasu trwania okresu próbnego ale już z góry wiedzą Państwo, czy zatrudniany pracownik stanie się prawdziwym wsparciem dla pracy w Państwa zespole. Jednocześnie motywacja i wydajność pracowników agencyjnych jest wyższa - dążą oni bowiem do zostania pracownikiem firmy tak szybko, jak to możliwe.

Dzięki tej usłudze w Państwa firmie zmniejsza się fluktuacja pracowników, przyjmowani są włącznie sprawdzeni pracownicy, co prowadzi również do wzrostu produktywności biznesowej.