Temporary help

forma tymczasowego przydzielania pracownika do pracy


Klasyczna forma oddelegowania: zatrudniać pracowników tymczasowych w celu wykonywania pracy dla klienta – użytkownika.

Kiedy korzystać z usługi Temporary Help?

Zawsze wtedy, gdy zajdzie potrzeba zatrudnienia – także w sezonie urlopowym lub w przypadku choroby pracowników. Mogą Państwo korzystać z pracowników agencyjnych na podstawie umowy długoterminowej, ale też wtedy, gdy pojawia się zwiększone zapotrzebowanie na pracowników w szczycie sezonu czy boomu produkcyjnego.

Spółka Ascari dzięki profesjonalnej rekrutacji wybiera wykwalifikowanych pracowników, którzy są w stanie się sprawnie włączyć do zespołu roboczego i stać się stabilną i integralną częścią procesu produkcji.

Zapewniamy również koordynatora spośród naszych pracowników, który zapewni realizację Państwa życzeń i zadowolenie wszystkich stron.