Długoterminowe przydzielanie pracowników


Jest to długoterminowe przydzelanie pracowników agencyjnych. Zaletą jest w możliwośći wielokrotnych umów o pracę. Do pracowników agencji nie stosuje się ograniczeńie dotyczące zatrudnienia na czas określony, jako u klasycznych pracowników firm, u których może być czas wzkazany przedłużony na pewien okres max. do trzech razy z rzędu.

Od czasu założenia firmy Ascari naszym największym wyzwaniem jest ustabilizowanie warunków pracy naszych pracowników i ich szybka nauka pełnienia pracowniczych obowiązków. Nie na darmo naszym głównym mottem jest:

"Zadowolony klient i zmotywowany pracownik."