Doradztwo Ascari


Umowa z agencją Ascari

Agencja pracy zawiera z pracownikiem umowę na określony czas. Czas trwania umowy zależy od decyzji pracodawcy, do którego jest czasowo przydzielony pracownik. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o pracę: kwestionariusz, który kandydat wypełnia w trakcie rekrutacji (w odniesieniu do ustawy nr 101/2000 Sb), dowód osobisty,...

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

 • kwestionariusz z danymi osobowymi wypełniany podczas rekrutacji (w odniesieniu do ustawy nr 101/2000 Sb.)
 • dowód osobisty
 • karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • numer konta bankowego do odbioru wynagrodzenia
 • zaświadczenie od lekarza

Wystawimy wszystkie dokumenty wynikające z zawarcia stosunku pracy.

Ogólne informacje dotyczące stosunku pracy

Planowanie czasu pracy – początek i koniec zmiany określa pracodawca, któremu pracownik agentury jest aktualnie oddelegowany.

Czas pracy – praca w systemie jednozmianowym nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo, w systemie dwuzmianowym 38.75 godzin tygodniowo, a w systemie trzyzmianowym 37,5 godzin tygodniowo. Ewentualnie, w przypadku skróconego czasu pracy, bez obniżania płac, zgodnie z umowami zbiorowymi pracodawcy. Dla osób w wieku poniżej 18 lat czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, tygodniowy czas pracy nie może w sumie być dłuższy niż 40 godzin, a przy nieregularnych zmianach - długość jednej zmiany nie może przekroczyć 12 godzin.

Przerwy (na jedzenie i odpoczynek) - są w gestii pracodawcy. Minimalnie powinny trwać 30 minut po upływie maksymalnie 6 godzin ciągłej pracy (dla nieletnich po 4,5 godzinach ciągłej pracy) – przerwy nie są wliczane do czasu pracy. Wyjątki stanowią te systemy pracy, w których po 6 godzinach nie ma możliwości zorganizowania przerwy, wtedy przerwa wlicza się do czasu pracy. Przerwa może zostać rozdzielona na jedzenie i odpoczynek, ale minimalny czas jej trwania to 15 minut.

Praca w nadgodzinach - dobrowolna czy obowiązkowa - obowiązek pracy w nadgodzinach może wynosić maksymalnie 8 godzin tygodniowo a 150 godzin rocznie. Jeśli nadgodziny zostały wybrane jako dni/godziny wolne, pracownik traci prawo do dopłaty w wysokości 25% do przepracowanych godzin. Za zgodą pracownika agencji maksymalna ilość nadgodzin może wynosić 416 godzin rocznie.

Praca w nocy – od 22/00 – 6/00. Pracownik musi posiadać zaświadczenie od lekarza, że jest zdolny do pracy w nocy.

Praca w dni wolne (soboty, niedziele) – jest możliwa w wyjątkowych przypadkach (korektur, inwentaryzacji, zamknięcia okresów rozrachunkowych, klęski żywiołowej, pracy w transporcie, wydarzeń sportowych, karmienia i pielęgnacji zwierząt) – dodatek - 25% średniej stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę, o ile nie została określona wyższa stawka.

Praca w święto – pracownik agentury ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 100% średniej stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę, chyba że została określona wyższa stawka.

Urlop – stanowi 4 tygodnie w jednym roku kalendarzowym, zgodnie z Kodeksem Pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy

 • § 49 ZP - rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z inicjatywy pracownika i pracodawcy,
 • § 55 ZP (dawniej "53jka") - natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • § 65 ZP - wygaśnięcie uzgodnionego czasu – w przypadku zatrudnienia na czas określony,
 • § 66 ZP – w okresie próbnym - przez pracownika agencji bez podania przyczyny lub przez agencję pośrednictwa pracy na wniosek pracodawcy.

Dokumenty, które pracownicy agencji otrzymują z chwilą rozwiązania stosunku pracy:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu (świadectwo pracy) oraz potwierdzenie dla Urzędu Pracy w celu ustalenia kwoty zasiłku
 • inne dokumenty: formularz do ubezpieczenia emerytalnego lub potwierdzenia rocznych dochodów

Nie wiecie, jak zwrócić na siebie uwagę pracodawcy?

Spółka Ascari pomoże Ci napisać CV, które zachwyci Twojego przyszłego pracodawcę i powie Ci jak odnieść sukces na rozmowie kwalifikacyjnej.

Jak napisać życiorys?

Dobre CV powinno być jasne, przejrzyste, nie powinno zawierać błędów gramatycznych ani merytorycznych. Nie jest konieczne zamieszczanie w nim zdjęcia.

Opisujemy swoje doświadczenie zawodowe i wykształcenie przesuwając się od najnowszych do najstarszych informacji.

Spójrz, jak dobrze mogłoby wyglądać Twoje CV. CV można pobrać tutaj.

Jak napisać e-mail lub list motywacyjny

Do CV warto dołączyć e-mail lub list motywacyjny skierowany do konkretnej osoby odpowiadającej za rekrutacje. Zamieszczamy w nim informacje dotyczące tego, jaką ofertą pracy jesteśmy zainteresowani i jak się o niej dowiedzieliśmy. Najważniejsze w sporządzaniu towarzyszącego e-mailu lub listu motywacyjnego jest podanie konkretnych powodów, dla których naszym zdaniem to właśnie my jesteśmy najlepszymi kandydatami na dane stanowisko.

Nie możemy również zapomnieć o podaniu możliwego terminu rozpoczęcia przez nas pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna

Zbierz jak najwięcej informacji o firmie, w której chcesz pracować i przygotuj sobie pytania dotyczące pozycji, na którą aplikujesz, a które chciałbyś zadać. Opowiedz, jaki masz pomysł na swój rozwój zawodowy i jasno określ cele zawodowe. Postaraj się zebrać wcześniej jak najwięcej informacji również o tym jak będzie przebiegać rozmowa kwalifikacyjna. W jej trakcie rób sobie notatki - istnieje prawdopodobieństwo, że rekruter ponownie Cię o coś zapyta. Na rozmowę przyjdź punktualnie i odpowiednio ubrany. Staraj się nie być ani zbyt pewny siebie, ani nazbyt skromny.